Alhambra flytter sammen med Storm P. Museet

Vi glæder os til i efteråret at byde indenfor til et samlet museum for humor og satire.

Med et samlet museum vil vi ikke alene formidle humorens og satirens historie, men i høj grad også nuancere forståelsen af - og reflektere over – dens betydning i samfundet som en afgørende faktor for, hvordan vi forstår os  selv og verden omkring os. 

Indtil da kan du på Storm P. Museet opleve en koncentreret version af vores fælles udstilling "Latterfronten. Politisk satire under 2. Verdenskrig og i dag”.

Læs mere om Latterfronten her »

Frederiksbergmuseernes nye  samlede  museum for humor og satire

Humor og satire er en central del af vores fælles historie og  en afgørende faktor for, hvordan vi forstår os selv og verden omkring os.  Selvom humor og satire bliver diskuteret som aldrig før, er der endnu intet dansk museum, som er dedikeret til dette emne.  Derfor  åbner  Frederiksbergmuseerne nu et samlet museum for humor og satire,  som skal vokse ud af Alhambra og Storm P. Museet.  

Museet vil sætte  aktuelle debatter ind i en større sammenhæng og indtage en central position i museumslandskabet som det sted, hvor det er muligt at  nuancere forståelsen af - og reflektere over - humorens og satirens rolle i samfundet. 

At indfri disse ambitiøse mål kræver, ud over museets egen faglighed,  både  partnerskaber,  aktiv inddragelse af brugere  og  ambitiøse forskningssamarbejder.  Med en markant støtte fra Ny  Carlsbergfondet  får vi muligheden for, i tæt samarbejde med IT Universitetet og Københavns Universitet, at underbygge udviklingen mod et nyt dagsordenssættende museum for humor og satire, gennem to post.doc projekter.

Ét museum, mange formidlingsplatforme

Vores fysiske adresse på Frederiksberg Runddel, i det nuværende Storm P. Museet, vil være en  naturlig grundpille i vores arbejde. Her vil den besøgende blive mødt af  fortællinger  om  humorens væsen  og virkemidler  - hvad enten den udfolder sig på scenen, papiret,  skærmen eller mellem os i hverdagen.  Der vil være skiftende  udstillinger  som perspektiverer humor og satire fra udvalgte vinkler og tematikker, og på  museets førstesal vil man kunne opleve Storm  P.s  forunderlige og mangesidede univers, der på  mange måder udfolder, hvad humor er og kan.  Vi vil  naturligvis  også  fortsat invitere indenfor til  foredrag, debatter og workshops  på museet og i vores lille gårdhave.

Ved  samlingen af  de  to museer  får vi mulighed for at  gøre vores formidlingsformater mere fleksible  og  øge vores  tilstedeværelse  på andre platforme. Gennem en række forskellige partnerskaber  vil vi  rykke ud og møde folk på teatre, biblioteker, skoler, plejehjem m.m.   Vi vil  bygge videre på  vores succeser med Alsang, sommerdans  m.m.,  ligesom  vi vil  fortsætte vores mange aktiviteter indenfor social- og sundhedsområdet.  

Ét museum, mange formidlingsplatforme
Haverne

Haverne

Haverne i Allégade har en lang og farverig tradition som grønne fri- og feststeder for hovedstadens indbyggere. Med musik, optræden, dans og servering. Den tradition glæder vi os til at videreføre i samarbejde med bl.a. Teatret Riddersalen. Blandt vores faste traditioner er de månedlige arrangementer Sommerdans og Alsang.

Medarbejdere

Astrid la Cour

Frederiksbergmuseernes direktør
M: 28 57 86 88
E: alc@frederiksbergmuseerne.dk

Rikke Rottensten

Bliv frivillig

På Alhambra har vi stor glæde af dygtige og engagerede frivillige til at hjælpe os med de mange, meget forskelligartede opgaver, der er på et lille museum med højt aktivitetsniveau. Der er mulighed for at tage del i arbejdet både foran og bag kulisserne på museet.

Måske er du på deltid, pensioneret eller på efterløn og ønsker at bruge dine ressourcer og kompetencer på en meningsfuld og berigende måde. Måske er du under uddannelse eller nyuddannet og ivrig efter at afprøve dine færdigheder og dine idéer samt udbygge dit CV – eller på udkig efter et studierelateret praktikforløb. Noget af det frivillige arbejde på Alhambra fordrer en relevant baggrund, f.eks. fra Teater- og performancestudier, Dramaturgi eller erfaring fra professionelt teaterarbejde. Andre opgaver kræver ikke andet end interessen for og lysten til at tage del og bidrage.

Er du interesseret i at blive frivillig på Alhambra, er du velkommen til at kontakte museumsinspektør Rikke Rottensten på rro@frederiksbergmuseerne.dk eller på 30 73 80 39.