Kultur og sundhed

På Frederiksbergmuseerne tror vi på det hele menneske. Vi arbejder til stadighed på at tilbyde sundhedsfremmende aktiviteter, der kan skabe glæde og styrke livskvalitet, helbred og sociale relationer. Vi samarbejder gerne tæt med social- og sundhedssektoren omkring disse aktiviteter for at sikre den rigtige faglighed og opfølgning.

Udenfor åbningstid summer museet stadig af liv. Her mødes eksempelvis netværksgrupper for ældre eller Lunge/Kolkoret øver deres repertoire. Vi rykker også gerne vores aktiviteter ud af huset og kan eksempelvis tilbyde erindringsforløb for pleje- og aktivitetscentre.

For nærmere information eller ønske om samarbejde, kontakt formidlingsinspektør Cecilie Monrad, cmo@frederiksbergmuseerne.dk

Vi gi'r vor's humør en gang lak. Optimist? Ikk' et hak!
Men smilet må bli' på sin post, båd' i solskin og frost.
Det står der så meget og falder på; at vi se l' kalder på
lidt spøg, når vi ser vores snit, skønt vi bæ'r på hver sit.
(Poul Henningsen 1940)